abonneer je op mijn twitter!

woensdag 16 november 2011

Een nieuwe look-and-feel

Het werd tijd. Een nieuwe look-and-feel van mijn website. Een website voor leerkrachten op de basisschool. Maar ook voor ouders die kinderen op de basisschool hebben. Voorheen was Juf Mirjam een website die alleen over het onderwerp ADHD op school ging, ondertussen is ook Pesten op School en binnenkort Social Media Op School een onderwerp die op deze website behandeld gaat worden.

In de toekomst wil ik hier allerlei informatie plaatsen; interessante informatie, presentaties voor het digibord, trends, etc. Altijd gerelateerd aan school en de leerkracht.

Heel veel plezier met deze website,
Juf Mirjam Blanken

Boek "Omgaan met ADHD op school"

Lees informatie over dit unieke boek over ADHD. Normale prijs is 12 euro (zie ADHD boek, via onderstaande actie kun je dit e-boek bestellen voor 8 euro.

Opgelet:
Eindelijk een boek over ADHD voor de leerkracht...en natuurlijk voor de ouders

ADHD op de basisschool is tot nu toe een
structureel onderschat probleem.

Als leerkracht en ouder kunt u hier iets aan doen...

Eindelijk een boek waarmee een ADHD-kind samen
met de ouders en leerkracht iets aan heeft!
Wat is ADHD?
Gedragskenmerken, geschiedenis en oorzaken
Signalering en diagnostiek
Hoe doe je dit?
Rol leerkracht
Leerkrachtgedrag en leeromgeving
In de klas
Straffen, belonen, methodes en leermiddelen
Zorg op school
School en thuis, handelingsplan


Datum: Van: M. Blanken Plaats: Utrecht

Beste leraar, ouder of student,

ADHD is al jaren een hot item. Ritalin-gebruik is zelfs verdubbeld de laatste 5 jaar. Toch is er weinig praktische informatie te vinden.

Ben je een ouder van een ADHD-kind? Of ben je leerkracht met ADHD-kinderen in de klas?

Dan weet je hoe lastig is om de leerprestaties te verbeteren van een kind met ADHD.

Met een goed handelingsplan en afspraken tussen ouders en leerkrachten lukt dit wel. Met dit boek leer je alle facetten van ADHD en hoe hiermee om te gaan als leerkracht en/of ouder.

Ook directeuren, intern begeleiders en schoolbegeleiders zijn gebaat met deze informatie.

Vergroot je kennis en maak een handelingsplan

Natuurlijk geldt deze informatie ook voor kinderen met ADD.

Een leerkracht is essentieel voor het welslagen van dit handelingsplan

Leer meer over comorbiditeiten

Of als student PABO lees je alles wat je nodig hebt over AD(H)D

Naar schatting heeft circa 4% van de leerlingen in het reguliere basisonderwijs ADHD

Een praktisch boek

over...

Omgaan met ADHD op school

Een boek dat elk detail bespreekt dat je nodig hebt

Een praktisch boek

Voor leerkracht en ouder

Klaar om een exemplaar te bestellen? Klik hier

Wat staat er in het boek "Omgaan met ADHD op school"?
Algemene informatie Wat is ADHD, de geschiedenis van ADHD, gedragskenmerken en oorzaken. ADHD op school.
Signalering en diagnostiek Hoe wordt ADHD gediagnosticeerd, DSM-IV, comorbiditeit, wat te doen na de signalering, wat te doen na de diagnose?
Rol van de leerkracht Leerkrachtgedrag, creeer een goede onderwijsleeromgeving
In de klas De omgang met het kind, belonen en straffen, hulp bij de taakaanpak, aanbieden van de leerstof, maak een week en dagprogramma, rol van de ouders, hulpmiddelen

Koop nu een boek waarin alles op een begrijpelijke manier wordt uitgelegd.

Dit boek bevat 66 pagina’s met waardevolle informatie die u direct kunt toepassen. Als leerkracht of samen met de leerkracht van uw kind.

Ik wil graag dit E-boek nu ontvangen.

Ontvang 4 euro korting omdat u via jufmirjam.nl op deze aanbieding bent gekomen.

Normaal betaalt u 12 euro, nu voor 8 euro.

Klik hier om 'Omgaan met ADHD op school' te bestellen en direct te ontvangen