Bereid je voor op de nieuwe Cito-toets

Het schooljaar is nog maar net begonnen, maar de datum voor de Cito-toets in groep 8 staan alvast. In april maken de kinderen van groep 8 de Cito Eindtoets. Hoe kun je je nu het beste op de Cito-toets voorbereiden? 

 

Wat is de Cito ook alweer? 

Misschien bent u het kwijt, maar de Cito-toets is de laatste toets die kinderen op de basisschool maken. Eigenlijk worden er het hele jaar doro Cito-toetsen afgenomen om het niveau van kinderen in te kunnen schatten en bij te kunnen sturen op hun persoonlijke behoeften, maar de Cito-toets is wel de laatste toets. 

Vroeger werd de Cito-toets vooral gebruikt om een schooladvies te geven. Dat gebeurt niet meer, omdat het schooladvies gegeven wordt vóór april. Wel kan een hoge Cito-score erin resulteren dat kinderen op een hoger niveau worden geplaatst dan ze in eerste instantie geadviseerd kregen. 

Er zijn dus mogelijkheden om het schooladvies van de basisschool te omzeilen door hoger te scoren op de Cito-toets.  

 

Voorbereiden op de Cito-toets 

Kinderen in groep 8 vinden het doorgaans niet erg om zich voor te bereiden op de Cito-toets. In de vele jaren dat de Cito-toets wordt afgenomen is de Cito-toets wel een echt typisch groep 8-dingetje geworden, vaak net zoals de musical en het afscheidskamp. Veel kinderen in groep 8 vinden het dan ook bijzonder om de Cito-toets te maken. 

Een goede voorbereiding op de Cito-toets helpt kinderen om hier het beste uit te halen. Een goede voorbereiding kan op school, maar ook thuis plaatsvinden. Kenmerkend voor een goede voorbereiding op de Cito-toets zijn de volgende punten: 

  • Kinderen leren de vraagstelling van de Cito-toets kennen (het gaat vaak om meerkeuzevragen); 

  • Kinderen maken opgaven in de vakken die aan bod komen (rekenen en taal zijn de hoofdvakken, maar behelzen ook andere vaardigheden, zoals studievaardigheden, begrijpend lezen, woordenschat en stellen); 

  • Kinderen oefenen de vaardigheden waarin ze uitvallen nog iets beter; 

  • Kinderen halen kennis op die is weggezakt. 

 

Hoe kun je thuis voorbereiden? 

Als ouder wilt u misschien wel de Cito-toets voorbereiden met uw kind. Dat kunt u prima doen aan de hand van oefenmateriaal dat op internet beschikbaar is. Bij Bol.com zijn diverse pakketten te vinden, waaronder dit uiterst uitgebreide pakket. Op veel websites is vaak ook gratis materiaal voorhanden. Het punt is dat dit vaak verouderd is en niet meer degelijk voorbereid op de Eindtoets zelf. Wel geeft het een beetje een beeld van wat kinderen kunnen verwachten van de toets. 

Ook goed om te weten is dat teveel oefenen vaak niet helpt. Kinderen vinden het zeker leuk om een Cito-toets voor te bereiden, maar willen er niet mee doodgegooid worden. Schooladvies of niet, in het leven van een puber zijn ook veel andere belangrijke momenten te vinden. Zorg dus dat u de balans daarin goed opmaakt, anders werkt het oefenen nog averechts ook. 

 

Conclusie 

Goed voorbereid de Cito-toets in groep 8 maken? Dan kan het helpen om de Cito voor te bereiden met oefenmateriaal. Let er wel op dat oefenen niet teveel gebeurt, want dan kan het voor kinderen vervelend worden en gaat het ook niet meer werken.  

Er is op internet veel oefenmateriaal te vinden om de Cito-toets te oefenen.  

Bewaren

Bewaren

De diepte in met pesten

Als juf of meester verkeer je regelmatig in bijzondere situaties waarvan pesten vaak de oorzaak is. Het onderwerp is helemaal hot en happening én ook bij jou in de klas moet er eigenlijk wel wat aan gedaan worden. Onlangs zat er ook weer een jongen wat afwezig in de klas, al die tijd wou hij er alleen maar bij horen, nu hebben ze zijn buurjongetje geschopt en hij deed niets, hij heeft zelfs een gemeen woord naar hem geroepen, dat past helemaal niet bij hem. Gelukkig voelt hij zich schuldig, maar wat gaat hij nog meer doen om erbij te horen? Als de situatie maar niet uit de hand loopt.

 

Pesten en Theater

Theater is een educatieve vorm die vaak wordt gelinkt aan plezier. Plezier is niet altijd iets dat bij het onderwerp pesten gaat. Maar in het geval van theaterbureau de Rode Loper gaat het juist heel goed samen. Speciaal voor leerlingen van groep 5 t/m 8 uit het primair onderwijs en voor de eerste en tweedejaars in het voortgezet onderwijs heeft theatergroep de Rode Loper een voorstelling vormgegeven. Niet wéér een uitje waar je met de klas naartoe moet, nee ze komen bij jou in de klas. Geen voorstelling waarnaar de kinderen alleen maar hoeven te kijken, maar waar juist interactie van de kinderen wordt gevraagd. Zijn zij degene die gepest worden of zijn zij juist de pester? En waarom? Wil je echt de diepte in met je leerlingen, ga dan voor het middag vullende programma van ongeveer 100 minuten, waarin de acteurs het gedrag van de leerlingen met hen reflecteren doormiddel van een nagesprek. Niet zo lang de tijd maar toch wel iets willen doen? Theatergroep de Rode Loper biedt ook een programma van 45/50 minuten waarin de leerlingen kunnen kijken naar een voorstelling en een workshop zullen volgen.

 

Vele enthousiaste docenten en uiteindelijk ook leerlingen zijn je al voor gegaan. Dit is niet het zoveelste anti-pestprotocol. Hier wordt echt de verbinding gezocht met de leerlingen en er worden nuttige gesprekken gevoerd over pesten. Theatergroep de Rode Loper, zorgt samen met de leerlingen voor verandering. Nieuwsgierig geworden? Klik dan hier.