Rol van de leerkracht

Het signaleren van pestgedrag is van groot belang, omdat de meerderheid van de gepeste kinderen niet aan hun leerkracht of ouders vertellen dat zij worden gepest. Als kinderen het zelf niet zeggen is het dus belangrijk dat de leerkracht signaleert. Een leerkracht is de hele dag bezig met de leerlingen. Niet alleen is hij bezig…