Het gepeste kind

Het gepeste kind is degene die de pesterijen ondergaat. De gepeste is het doel van de agressie. Dit kind is vaak sociaal niet aanvaard in de groep en staat relatief hulpeloos ten opzichte van de agressie door meestal passief te reageren. Machteloos Veel kinderen die worden gepest hebben moeite om zichzelf te verdedigen. Ze voelen…

Rol van de omstanders

De omgeving van de pester en de gepeste, zoals ouders, leerkrachten en de rest van de groep, spelen een grote rol in het pestgedrag. Zij laten het pesten gebeuren, grijpen niet in en geven hierdoor zowel de pester als de gepeste het idee dat deze situatie normaal is. Dat de pester het recht heeft te…