Handelingsplan

Als het gaat om problematiek samenhangend met ADHD-gedrag, dan is de eerste insteek, de leerkracht. Hoe staat het met de instructievaardigheden, de relatie tussen de leerkracht en de leerling en het klassenmanagement? Reflectie op deze vaardigheden biedt vaak al veel gelegenheid voor verbetering. Heeft het kind echter al een forse didactische achterstand opgelopen , dan…

Presentatie ADHD voor op school

Als je op zoek bent naar een presentatie die je kunt gebruiken op school, dan kun je de volgende versie gebruiken: ADHD presentatie Inhoudelijk: Presentatie over de inhoud van deze website. Informatie: adhd in de klas. Specifiek voor leerkrachten in het basisonderwijs. Bruikbaar voor cursussen, workshops, leerlingbesprekingen, teamvergaderingen.