Pesten in het algemeen

Op deze pagina kun je wat algemene info vinden over pesten. Hoe gaat het in zijn werk, wat zijn de gevolgen, wie kan er wat aan doen, etc. Belangrijk om dit eerst te lezen, voordat de andere informatie wordt bekeken: Onderwerpen Wat is pesten? Verschil pesten en plagen De pester Het gepeste kind Rol van…

Wat is pesten?

Onder pesten wordt verstaan: het langdurig uitoefenen van geestelijk en/of lichamelijk geweld door een persoon of een groep tegen een eenling die niet in staat is zich te verdedigen. Pesten is een vorm van agressie en kan vele vormen aannemen. Kinderen kunnen worden nageroepen, uitgescholden of belachelijk gemaakt worden. Soms worden kinderen ook vernederd of…