Zorg van school en thuis

Gedrag van kinderen Opgroeien en groot worden doe je niet alleen thuis of op school. Het gedrag van kinderen op school wordt beïnvloed door omstandigheden thuis, het gedrag thuis door zaken die op school spelen. De zorg voor een evenwichtige sociaal emotionele ontwikkeling is een gedeelde verantwoordelijkheid van de ouders en de school. Kinderen met…

Zorgtraject

De leerlingenzorg wordt formeel vastgelegd in de schoolgids. Hierin staat beschreven wat de school doet om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de knelpunten die leerkrachten ervaren in hun onderwijspraktijk. Hieronder staat een voorbeeld beschreven. Tijdens de basisschoolperiode wordt de voortgang in het ontwikkelingsproces van ieder kind in kaart gebracht met behulp…