Aanbieden van de leerstof

De werkhouding van leerlingen met ADHD is positief te beïnvloeden. Bij het aanbieden van de leerstof zijn de volgende punten aan te bevelen: geef korte opdrachten en splits langere taken op in subtaken. Door de taak in stukjes te splitsen wordt de taak overzichtelijker en kan er bovendien snel feedback gegeven worden.; laat de taken…

Oorzaken ADHD

Met opzet? Vaak lijkt het of een kind met ADHD zich met opzet zo gedraagt. Bij deze kinderen is echter geen sprake van onwil, maar van onvermogen. Ze doen het niet expres. Ontstaansgeschiedenis ADHD kent verschillende ontstaansgeschiedenissen. De precieze oorzaak is (nog) niet helemaal duidelijk. Recent onderzoek wijst erop dat er bij ADHD sprake is…