Belonen

De leerkracht analyseert zo veel mogelijk samen met het kind, welk gedrag storend is voor zichzelf en voor de anderen in de klas. Vervolgens omschrijft hij samen met het kind het gewenste gedrag in termen van concreet en waarneembaar gedrag. Rustig werken betekent bijvoorbeeld: je tafel leeg, vinger opsteken als je iets wilt vragen, enzovoort.…

Straffen

Maatregelen Naast maatregelen om gewenst gedrag te laten toenemen, bestaat er ook maatregelen om ongewenst gedrag te laten afnemen. Om probleemgedrag te laten afnemen zal een combinatie van beide maatregelen worden gebruikt. Ook hier geldt weer de hiërarchie. Aan de ene kant zien we de meest positieve methode en aan de andere kant de meest…