Schema onderwijsleeromgeving

Als leerkracht zie je drukke kinderen niet gauw over het hoofd. Ze praten veel en overal doorheen, bewegen continue, kunnen niet op hun beurt wachten en ga zo maar door. Wat mensen verstaan onder druk gedrag is subjectief. De ene leerkracht vindt het gedrag erg storend en problematisch, terwijl de andere leerkracht dit gedrag beter…

De omgang met het ADHD-kind

Regels Voor een goede gang van zaken in de groep is het belangrijk een aantal duidelijke afspraken met de leerlingen te maken. De bedoeling van die afspraken en regels is dat ze de klas een omgeving maken waar het leren optimaal kan plaatsvinden en waar kinderen zich veilig voelen als individu en in de groep.…