Allochtonen met ADHD

Statistieken ADHD komt bij slechts 1% van de allochtonen voor. Dit verschil komt doordat er sprake is van onderdiagnostiek; niet alle gevallen worden ontdekt. De oorzaak van het geringe aantal diagnosen is de taalbarrière en culturele verschillen. Daarnaast is de kennis van ADHD onder allochtonen gering. In andere culturen wordt de opvoeding van kinderen bekeken…

Leerkrachtgedrag t.o.v. ADHD

Een leerkracht kunnen de kenmerken van een ADHD-kind niet veranderen. In een schoolse situatie kan een leerkracht druk en ongeconcentreerd gedrag wel beïnvloeden door veranderingen in de onderwijsleersituatie aan te brengen. De meest bepalende factor hierin is de leerkracht zelf. Hij kan zijn gedrag op drie dimensies aanpassen: • didactisch handelen/ instructie: hij kan bijvoorbeeld…