Aandachtspunten voor methoden

Aandachtspunten:

  • gebruik methodes waarin regels eenduidig worden gegeven;
  • gebruik methodes waarin weinig ‘addertjes onder het gras’ zijn verborgen in de oefenstof (bijvoorbeeld het eerste rijtjes alleen plussommen en in het tweede rijtje ook enkele minsommen);
  • voorkom toetsing door middel van meerkeuzevragen, de impulsiviteit van kinderen met ADHD heeft tot gevolg dat zij het antwoord te snel aankruisen, omdat het in eerste instantie goed lijkt;
  • gebruik methodes waarin de leerstof op een interessante manier wordt aangeboden wat betreft de vormgeving en de inhoud;
  • gebruik methodes waarin gewerkt wordt met overzichtelijke regelkaarten.