Handelingsplan

Als het gaat om problematiek samenhangend met ADHD-gedrag, dan is de eerste insteek, de leerkracht. Hoe staat het met de instructievaardigheden, de relatie tussen de leerkracht en de leerling en het klassenmanagement? Reflectie op deze vaardigheden biedt vaak al veel gelegenheid voor verbetering. Heeft het kind echter al een forse didactische achterstand opgelopen , dan…