Aandachtspunten voor methoden

Aandachtspunten: gebruik methodes waarin regels eenduidig worden gegeven; gebruik methodes waarin weinig ‘addertjes onder het gras’ zijn verborgen in de oefenstof (bijvoorbeeld het eerste rijtjes alleen plussommen en in het tweede rijtje ook enkele minsommen); voorkom toetsing door middel van meerkeuzevragen, de impulsiviteit van kinderen met ADHD heeft tot gevolg dat zij het antwoord te…

Week- en dagprogramma

Leerlingen met ADHD hebben behoefte aan structuur. Ze missen een innerlijke structuur en hebben problemen met tijdsbeleving. Zij kunnen hierdoor moeilijk anticiperen op wat komen gaat. De volgende zaken zijn dan ook aan te bevelen: biedt saaie en moeilijke taken in de ochtend aan, kinderen met ADHD kunnen zich ’s ochtends beter concentreren; beperk het…