Hulpmiddelen

Basisregels We werken volgens de gemaakte afspraken. We vragen hulp als we ergens niet uitkomen. We gaan met anderen op een prettige manier om. We helpen anderen als dat mag en kan. We zijn voorzichtig met de spullen van onszelf, anderen en van school en we zorgen ervoor dat gebruikte materialen worden opgeruimd. We brengen…