Digitaal pesten. Wat nu?

Een leerling is naar u toegekomen met vervelende pestmails, of u hoort dat het op MSN regelmatig uitgescholden wordt, terwijl onbekend is wie er achter de andere MSN zit. Zeker als u zelf geen verstand heeft van internet kan het voorkomen dat u niet weet wat u nu moet doen. Door middel van een duidelijk stappenplan kunt u actie ondernemen.

Stap 1 – De klacht
Een leerling of ouder komt naar u toe, omdat er vervelende mails worden gestuurd en de dader is onbekend (al zijn er meestal wel vermoedens). Probeert u zoveel mogelijk materiaal te verzamelen, het betreffende mailtje (of mailtjes), de MSN conversaties (deze kunnen opgeslagen worden, zie Bescherming) en evt. de SMS’jes. Leest u deze eerst rustig door. Het kan namelijk voorkomen dat een mailtje helemaal niet zo gemeen bedoeld is. Over e-mail kan je geen gevoelens overbrengen, want je ziet er geen gezicht bij.

Stap 2 – De bron
Wordt het kind in kwestie ook in de klas gepest? Of is het een buitenbeentje? In dat geval zal de bron meestal binnen de klas zitten. Ook binnen de school (parallelklas of hogere klas) is mogelijk, heeft het kind laatst ruzie met iemand gehad? Indien dit uit te sluiten is, zal de bron buiten school liggen. Het is dan echter nog steeds belangrijk dat het kind geholpen wordt. Indien de bron binnen school ligt, ga dan praten met de leerkracht van die klas (of met uw eigen klas). Misschien geeft iemand het meteen wel toe.

Stap 3 – Informatie en bewijs
Probeer zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen, vraag het kind om de mailtjes uit te printen en in zijn e-mailinbox te bewaren. Deze kunnen later indien nodig door de politie worden gebruikt om de afzender te achterhalen. Hetzelfde geldt voor MSN en SMS. Ondertussen kunt u het kind natuurlijk al leren om vervelende personen op MSN te blokkeren of, als de bron buiten de school ligt, een ander e-mail adres aan te maken. De ICT-verantwoordelijke op school kan vaak ook helpen om te achterhalen of de mailtjes vanaf school zijn verstuurd.

Stap 4 – Gesprek met de ouders
Ga met de ouders van het gepeste kind praten, wanneer begon het pesten? Hebben zij enig idee wie er achter kan zitten? In principe volgt u dezelfde procedure als bij gewoon pesten.

Stap 5 – Gesprek met de klas
Vertel in de klas dat er iemand vervelende mails ontvangt en laat duidelijk merken dat het kind dat gepest wordt dit niet op prijs stelt. Als het een uit de hand gelopen grap betrof, draaien de kinderen nu wel bij en stoppen ze met verzenden. Kijk of er kinderen zijn die elkaar beschuldigen of schuldig gedrag vertonen. Bespreek met de hele klas waarom het zo erg is om online gepest te worden (je ziet niet wie het is, je kunt jezelf niet verweren). Vertel ze dat alleen de grootste lafaards via het internet pesten.

Stap 6 – indien bron bekend / binnen de school
Als de bron van het pesten nu bekend is, kunt u het pestprotocol van uw school volgen. De pester kan snel worden gestraft en de hele klas moet een aantal lessen krijgen over verantwoord internetgebruik.

Stap 7 – indien bron onbekend / buiten de school
Als duidelijk wordt dat de bron niet binnen de school zit, kunt u alleen het gepeste kind wapenen. Gebruik daarvoor ons beschermingsgedeelte. Vraag het gepeste kind om een nieuw e-mail adres aan te maken en dat niet uit te geven, behalve aan zijn vrienden / vriendinnen. Vraag het kind ook om mensen die hij niet kent, niet te accepteren op MSN. Mocht de pester nu toch weer achter deze gegevens komen, is het duidelijk dat de bron binnen de school zit.

Conclusie
Online pesten lijkt in veel gevallen op gewoon pesten en de gewone procedures kunnen dus een heel eind gevolgd worden. Het grootste probleem is meestal dat de bron onbekend is. De bron bekend maken is bijzonder moeilijk, het kan slechts gedaan worden door de politie. Daarom is het belangrijk om er met de kinderen over te praten en op die manier de bron te vinden.
Als de bron buiten de school zit, is het vaak genoeg als het kind een nieuw e-mail adres aanmaakt en dit niet uitgeeft. Leer uw kinderen voorzichtig om te gaan met privé-gegevens. Lees ook over lessen over Digitaal Pesten.