Het gepeste kind

Het gepeste kind is degene die de pesterijen ondergaat. De gepeste is het doel van de agressie. Dit kind is vaak sociaal niet aanvaard in de groep en staat relatief hulpeloos ten opzichte van de agressie door meestal passief te reageren.

Machteloos
Veel kinderen die worden gepest hebben moeite om zichzelf te verdedigen. Ze voelen zich machteloos tegenover de pestkoppen. Vaak zijn ze angstig en onzeker in een groep, ze durven niets te zeggen omdat ze bang zijn om uitgelachen te worden. Deze angst en onzekerheid worden versterkt door het pesten.
Gepeste kinderen voelen zich vaak eenzaam, hebben geen vrienden om op straat te spelen en geen vast clubje in de klas. Soms kunnen ze beter met volwassenen opschieten dan met leeftijdgenoten.
Jongens die worden gepest behoren meestal niet tot de sterksten van de groep.Ze zijn vaak onhandig in spel en sport.Kinderen die gepest worden zenden signalen uit, zowel op school als thuis. Deze signalen zijn onder te verdelen in primaire en secundaire signalen. Met primaire signalen worden die signalen bedoeld die direct en duidelijk verbonden zijn met het pestprobleem. Secundaire signalen duiden ook vaak op zo’n situatie, maar minder rechtstreeks.

Primaire signalen
De volgende signalen zijn primaire signalen die slachtoffers op school kunnen vertonen.
Ze worden (herhaaldelijk) op een gemene manier gepest, uitgescholden, bespot, gekleineerd, belachelijk gemaakt, vernederd, bedreigd, gecommandeerd, overheerst of onderworpen. Klasgenoten steken de draak met hen en lachen hen op een spottende en onvriendelijke manier uit.

Ze worden lastiggevallen, weggeduwd, gestoten, gestompt, geslagen, geschopt en ze zijn niet in staat zichzelf adequaat te verdedigen. Ze zijn betrokken bij ‘twisten’ of ‘ruzies’ waarin ze zich totaal niet kunnen verdedigen en waaruit ze soms huilend proberen te ontsnappen. Hun boeken, geld of andere eigendommen worden beschadigd of slingeren rond. Ze hebben blauwe plekken, verwondingen, sneeën, schrammen of gescheurde kleding die ze niet op een normale manier opgelopen kunnen hebben.

Secundaire signalen
De volgende signalen zijn secundaire signalen, uitgezonden door slachtoffers op school.
Ze zijn (vaak) alleen en ze worden uitgesloten door de groep tijdens pauzes. Ze lijken geen enkele goede vriend in de klas te hebben. Ze worden als een van de laatsten gekozen bij het samenstellen van een team. Ze proberen in de pauze dicht bij de leerkracht of andere volwassenen te blijven. Ze vinden het erg moeilijk hardop te praten in de klas en geven een angstige en onzekere indruk. Ze zien er bang, ongelukkig, neerslachtig en huilerig uit. Ze tonen een plotselinge of geleidelijke verslechtering in schoolresultaten.

Kenmerken
Algemene kenmerken voor de zondebok/het slachtoffer:

  • De meeste slachtoffers zijn “sociaal onhandig”: uit verlegenheid of faalangst reageren zij net verkeerd. Daardoor lijkt het wel eens of ze het zelf uitlokken.
  • De meeste slachtoffers hebben (of krijgen als gevolg van het pesten) een negatief zelfbeeld, angstig, onzeker van zichzelf, ongelukkig en bedroefd
  • Anders dan bij de pestkoppen het geval is, uiten zij dat niet met bravoure, maar juist door zich terug te trekken en af te sluiten. Daardoor worden ze nog kwetsbaarder!
  • Ook fysiek zwakke kinderen lopen het risico een zondebok te worden, met name jongens. Ze zijn lichamelijk overdreven voorzichtig, bang voor pijn of bang om zichzelf te bezeren, onhandig tijdens spel, sport en vechten. Ze hebben een slechte lichamelijke coördinatie, hetgeen met name voor jongens geldt.
  • Ze zijn behoedzaam, gevoelig, stil, teruggetrokken, misschien passief, onderdanig en verlegen en makkelijk aan het huilen te brengen. Ze kunnen onder leeftijdsgenoten moeilijk voor zichzelf opkomen, noch fysiek, noch verbaal, noch anderszins; ze zijn meestal niet agressief, lastig of uitdagend.
  • Ze kunnen vaak beter opschieten met volwassenen (ouders, leerkrachten) dan met leeftijdgenoten.

Gedicht

Pesten,
Ze doen het iedere dag.
Pesten,
Terwijl ze weten dat het niet mag
Huilen,
Want je bent weer gepest,
Huilen,
Want je bent anders dan de rest
Bang,
Hoe zou het vandaag weer gaan?
Bang,
Wordt het schelden, wordt het slaan?
Radeloosheid,
Houdt het dan nooit op?
Radeloosheid,
Ze gaan door, ook al roep ik STOP.
Verdriet,
Want stoppen doen ze niet.
Verdriet,
Geen leraar die het ziet.

Carry Slee