Hulpmiddelen

Basisregels

We werken volgens de gemaakte afspraken.

  1. We vragen hulp als we ergens niet uitkomen.
  2. We gaan met anderen op een prettige manier om.
  3. We helpen anderen als dat mag en kan.
  4. We zijn voorzichtig met de spullen van onszelf, anderen en van school en we zorgen ervoor dat gebruikte materialen worden opgeruimd.
  5. We brengen een ander of onszelf niet in gevaar.
  6. Wat we ook doen, we storen een ander niet.

 

Dagritmekaarten

Dagritmekaarten zijn kaarten met daarop onderwerpen die met behulp van een afbeelding duidelijk gemaakt worden. Deze onderwerpen kunnen verschillen van handelingen en activiteiten tot voorwerpen en gemoedstoestanden. De kaarten zorgen ervoor dat kinderen met ADHD duidelijk kunnen volgen hoe de dag of het dagdeel eruit ziet. Voor jongere kinderen voldoen dagritmekaarten goed.

Op het Internet zijn veel dagritmekaarten te vinden. Voor oudere kinderen is een agenda of een rooster op het bord een goed hulpmiddel. Laat als het kan ook zien hoe lang een activiteit duurt. Hiervoor kan goed gebruik gemaakt worden van de kleurenklok.

Kleurenklok

Een Kleurenklok is een klok waar je niet meer op kunt zien hoe laat het is en je kunt er ook geen klok op leren kijken. Voor kinderen wordt visueel gemaakt hoe lang een periode duurt. Een handig hulpmiddel, om kinderen zelfstandig te leren werken. De wijzerplaat van de Kleurenklok is ingedeeld in vaste tijdsblokken met een vaste kleur. Zo staat geel bijvoorbeeld voor 20 minuten en lichtblauw voor 10 minuten.

De klok heeft nog maar 1 wijzer. Per keer dat je een leerling zelfstandig wil laten werken, maak je een afspraak met het kind. Bijvoorbeeld: je mag nog 15 minuten achter de computer. Die ene wijzer op de klok zet je aan het begin van het blauwe vlak. De wijzer loopt gewoon door zoals op een normale klok. Tijdens het verstrijken van de tijd kan het kind zelf de kleur in de gaten houden. Hij ziet de wijzer vooruit gaan; zodra de volgende kleur is bereikt weet het kind dat zijn tijd voorbij is.

Pictogrammen

Plaatjes in de vorm van pictogrammen (of foto’s of lijntekeningen) ondersteunen en verduidelijken de communicatie. Een leerling met ADHD heeft hier veel baat bij. Zo weet hij hoe de schooldag eruit gaat zien en wanneer hij wat gaat doen. Hij kan de pictogrammen bijvoorbeeld zelf ophangen en één voor één weghalen als het voorbij is. Dit geeft hem structuur en voorkomt gedragsproblemen. Afhankelijk van het kind zal de leerkracht passende maatregelen nemen.

Zo heeft het ene kind met ADHD meer moeite met tijdsbeleving en het andere kind met structuur aanbrengen. Ook de leeftijd van het kind speelt een rol. Een kleuter met ADHD zal een foto van zichzelf op zijn stoeltje rustgevend vinden, omdat duidelijk is waar hij kan zitten in een ruimte die hij niet overziet.