Leerkrachtgedrag t.o.v. ADHD

Een leerkracht kunnen de kenmerken van een ADHD-kind niet veranderen. In een schoolse situatie kan een leerkracht druk en ongeconcentreerd gedrag wel beïnvloeden door veranderingen in de onderwijsleersituatie aan te brengen. De meest bepalende factor hierin is de leerkracht zelf.


Hij kan zijn gedrag op drie dimensies aanpassen:
• didactisch handelen/ instructie: hij kan bijvoorbeeld zorgen voor kortere en duidelijke instructies en geregeld checken of het kind nog op het goede spoor zit;
• interactie met de leerlingen: hij kan bijvoorbeeld zorgen voor een extra positief klimaat waarin het kind zich geaccepteerd en waardevol voelt;
• klassenmanagement: hij kan bijvoorbeeld zorgen voor meer duidelijkheid ten aanzien van de regels die gelden in de groep.

Een leerkracht kan de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van een leerling beïnvloeden door zijn onderwijsgedrag af te stemmen op dit kind.

Als een leerkracht te maken krijgt met ADHD-kinderen is het van groot belang systematisch te reflecteren op de situatie in de groep en het eigen onderwijsgedrag. De leerkracht is op deze manier een belangrijke schakel voor het op gang brengen van positieve veranderingen in het gedrag van ADHD-kinderen.

Onderstaande vragen zijn een handig hulpmiddel om tot zelfreflectie te komen:
* Wat vind ik goed gaan met dit kind/ deze groep?
* Wat gaat precies goed? Hoe komt dat?
* Wat is mijn eigen aandeel hierin?
* Wat vind ik moeilijk met dit kind/ deze groep?
* Waar zou het aan kunnen liggen?
* Wat is mijn eigen aandeel hierin?
* Wat kan ik leren van de situaties waarin ik tevreden ben?