Hulpmiddelen

Basisregels We werken volgens de gemaakte afspraken. We vragen hulp als we ergens niet uitkomen. We gaan met anderen op een prettige manier om. We helpen anderen als dat mag en kan. We zijn voorzichtig met de spullen van onszelf, anderen en van school en we zorgen ervoor dat gebruikte materialen worden opgeruimd. We brengen…

Een nieuwe look-and-feel

Het werd tijd. Een nieuwe look-and-feel van mijn website. Een website voor leerkrachten op de basisschool. Maar ook voor ouders die kinderen op de basisschool hebben. Voorheen was Juf Mirjam een website die alleen over het onderwerp ADHD op school ging, ondertussen is ook Pesten op School en binnenkort Social Media Op School een onderwerp…