Presentatie ADHD voor op school

Als je op zoek bent naar een presentatie die je kunt gebruiken op school, dan kun je de volgende versie gebruiken:
ADHD presentatie

Inhoudelijk:
Presentatie over de inhoud van deze website. Informatie: adhd in de klas. Specifiek voor leerkrachten in het basisonderwijs. Bruikbaar voor cursussen, workshops, leerlingbesprekingen, teamvergaderingen.