Hoogbegaafde kinderen

Wanneer begint het schoolleven echt?

De leerplicht verplicht kinderen om naar school te gaan. Een groot voordeel, want daarmee krijgen alle kinderen in Nederland een goede basisopleiding en kunnen ze niet gedwongen worden te gaan werken.

Maar wanneer begint het schoolleven nu eigenlijk? Daarover is veel onduidelijk.

 

4 jaar

Kinderen van 4 jaar gaan vaak al naar school. Dat is niet verplicht. Kinderen zijn pas leerplichtig als ze 5 jaar zijn. Vanaf dan moeten ze ingeschreven staan bij een basisschool en die ook bezoeken.

Toch is het aan te raden om al op 4-jarige leeftijd naar school te gaan. De band met vriendjes en vriendinnetjes wordt dan makkelijker aangegaan, een kind leert om te gaan met meesters en juffen en krijgt al een groot deel van de lesstof aangereikt.

Bovendien zal je merken dat een kind van 4 jaar op peuterspeelzalen en in kinderdagverblijven niet meer welkom is. Als ouders heb je dus weinig andere keuze dan je kind naar school doen… of thuis laten!

 

5 jaar

Bij 5 jaar zijn kinderen echt verplicht om naar school te gaan. De meeste kinderen van 5 jaar zitten in groep 2, omdat ze in groep 1 zijn ingestroomd als 4-jarige.

Als 5-jarige wordt als oudste kleuter al een begin gevormd met beginnende geletterdheid, rekenen en wordt er extra ingezet op sociale vaardigheden.