Wat is ADHD?

ADHD
ADHD is een ontwikkelingsstoornis en staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

In het Nederlands betekent ADHD: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit en impulsiviteit.Kinderen met ADHD kunnen hun aandacht niet lang richten op taken die voor hen van belang zijn; vaak zijn ze erg druk en hebben ze niet het vermogen om hun eigen gedrag onder controle te houden.

ADD
ADD staat voor Attention Deficit Disorder. Kinderen met ADD vertonen naast aandachtsproblemen en een impulsieve denkwijze geen hinderlijk, druk gedrag, maar juist passief gedrag. ADD-kinderen worden niet snel herkend, omdat ze minder storend gedrag vertonen dan kinderen met ADHD.

Naar schatting heeft circa 4% van de leerlingen in het reguliere basisonderwijs ADHD, in het speciaal onderwijs gaat het om ruim 8% van de leerlingen.

Dit betekent dat in bijna elke klas een leerling met ADHD zit. De kans dat een leerkracht in aanraking met ADHD te maken krijgt is dus zeer groot.