Wat is de beste school voor een hoogbegaafd kind

Wat is de beste school voor een hoogbegaafd kind?

Heb jij een hoogbegaafd kind en twijfel je of er genoeg aandacht voor jouw kind is op de huidige school? Of moet je nog zoeken naar een school en heb je op jonge leeftijd al vastgesteld dat je kind hoogbegaafd is?

Dan is het goed om je te oriënteren op een school die oog heeft voor hoogbegaafde leerlingen.

Neem onderstaande checklist mee in je zoektocht.

 • Welke verwachtingen heb je van de school?
 • Zitten er al hoogbegaafde kinderen op de school of is jouw kind de eerste?
 • Is er een plusklas? (al dan niet bovenschools)
 • Wat staat er in de schoolgids over slimme, begaafde en hoogebaafde kinderen?
 • Wordt er rekening gehouden met verrijken en compacten (met andere woorden: kunnen slimme kinderen meer uitdaging verwachten tijdens de lessen)?
 • Hoe staat de school tegenover het “overslaan van klassen”?
 • Hoe wordt er verrijkt, versneld, compact en verbreed?
 • Welke lesmethodes gebruikt de school voor verdieping en verrijking?
 • Welk leerlingvolgsysteem is er op school en hoe worden de toetsen afgenomen?
 • Wat doet de school met onderpresteerders? Hoe worden die gesignaleerd?
 • Wie is er verantwoordelijk voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen?
 • Welke extra begeleiding buiten de klas is er mogelijk?
 • Werken de leerkrachten met niveaugroepen en zo ja, naar welke groep gaat de meeste aandacht uit (de zwakke leerling, de gemiddelde of de sterke leerling)?
 • Op welke wijze wordt er gedifferentieerd in de klas en bij welke vakken gebeurt dat?
 • Hoe veilig is het sociale klimaat op de school? Zijn er pestprotocollen of lessen in omgangsvormen?

 

Expert op hoogbegaafdheid

De laatste jaren hebben schoolteams veel geld gekregen om zich te scholen. De masteropleiding Special Educationel Needs is een opleiding die leerkrachten en intern begeleiders helpt een expertise te behalen. Eén van die expertises is hoogbegaafdheid.

Wanneer een school een expert op het gebied van hoogbegaafdheid heeft, zit je als ouder gebakken. Er is duidelijk geïnvesteerd in het signaleren en begeleiden van deze kinderen.