Wat is nieuw in groep 6

Wat is nieuw in groep 6?

Gaat jouw kind straks naar groep 6 of is het net in groep 6 begonnen? Dan vraag je je vast af wat je kind dit jaar allemaal voor nieuwe dingen gaat beleven en leren. In dit artikel zetten we de belangrijkste punten van groep 6 voor je op een rijtje.

 

Spelling en grammatica

Spelling en grammatica gaan vanaf groep 6 een noodvaart nemen. Grammatica was nog onbekend, maar daar wordt vanaf groep 6 voorzichtig mee gestart. Kinderen moeten in groep 6 de persoonsvorm en het onderwerp gaan benoemen. Die persoonsvorm hebben ze vervolgens ook weer nodig in werkwoordspelling, waarbij ze de persoonsvorm moeten vervoegen van tegenwoordige tijd naar verleden tijd en andersom.

Los van een heel pakket aan regels komen er ook tal van nieuwe woorden op hun pad. Bijvoorbeeld het meervoud met ‘s. Het kan vaak geen kwaad om even wat extra te oefenen met spelling in groep 6!

 

Rekenen met breuken, grote getallen en meten/ meetkunde

Wat rekenen betreft is voor een aantal zaken de basis gelegd in groep 5. Die basis wordt in groep 6 verder uitgediept. Er worden grotere getallen gebruikt om tot bewerkingen te komen. De kinderen gaan tot en met 100.000 rekenen! Ook breuken, meten en meetkunde (maten) gaan een belangrijke plek nemen in het dagelijkse rekenonderwijs. Dit zal zeker in het begin even wennen zijn, want er wordt aardig wat nieuwe informatie op kinderen in groep 6 afgevuurd.

 

Aardrijkskunde, geschiedenis en biologie

Wereldoriëntatie start in groep 5. De meeste methoden beginnen dan veilig met de eigen omgeving. In groep 6 duiken kinderen Nederland in. Zowel op het gebied van aardrijkskunde en topografie als op het gebied van geschiedenis. De vaderlandse geschiedenis tot aan de middeleeuwen passeert de revue. Vaak houden kinderen in groep 6 zich bezig met jagers en boeren, monniken en ridders en de Romeinen en de Grieken. Let wel op: dit kan verschillen!

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Niet alleen cognitief wordt er aardig wat educatie overgegeven, ook de sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt in groep 6 een boost. Gedragsveranderingen zijn in groep 6 vaak aan de orde van de dag. Samenwerken, voor jezelf opkomen en conflicten oplossen horen tot de kern van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in groep 6. Vaak wordt aan deze punten gewerkt middels een sova-methode als Leefstijl. Soms geven de Gouden Weken hier invulling aan. Deze worden aan het begin van elke periode, dus zeg maar na elke vakantie, gehouden. Na de zomervakantie worden er op veel scholen die aan de Gouden Weken doen, twee of meer weken aan besteed.

 

Twee Cito-toetsen

Belangrijk in groep 6 zijn de twee Cito-toetsen die worden afgenomen, namelijk de M6 en de E6 toets. In januari en mei buigen de kinderen over de toetsen om de leerkrachten inzicht te verlenen in hun ontwikkeling. Het is belangrijk dat kinderen op deze toetsen laten zien wat ze kunnen, want vaak tellen de M6 en E6 toets mee voor het eindadvies van groep 8.

De Cito-toetsen worden op veel scholen met leerlingen en ouders besproken, omdat ze dienen als beginsituatie voor de volgende periode.

Wil je deze Cito-toetsen van tevoren met je kind voorbereiden? Dan zijn er enkele goede oefenboeken beschikbaar: